ارسال پژوهش

پژوهشگران، بعد از تحویل موضوع پژوهشی و تحقیق روی آن، نتیجه نهایی و تحقیق نهایی شان را از طریق این فرم ارسال می نمایند.

ارسال پژوهش

  • مثلا : 8 ساعت زمان صرف شد.
  • +چه میزان از انجام این پژوهش رازی بودید؟ +در این پژوهش با چه مشکلاتی مواجه شدید؟ +جهت بهبود روند در پژوهش های بعدی چه پیشنهادی دارید؟
  • مثلا : باتوجه به شرایط، از هفته دیگر میتوانم پژوهش جدیدی را شروع نمایم
  • *مثلا : پزشکی / روش پژوهش / قرآنی / احادیث / فقهی / و...
دکمه بازگشت به بالا